Obec Ježovy
Obec Ježovy
Obec Ježovy

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČRVyvěšeno: 5. 9. 2022
Sejmuto: 6. 10. 2022

Starosta obce Ježovy podle ustanovení § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje:

  1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022 od 1400 do 2200 hodin

v sobotu dne 24. září2022 od 800 do 1400 hodin

  1. Místem konání voleb:

Číslo volebního okrsku          Sídlo volebního okrsku

         1                                             Ježovy – budova obecního úřadu

                                  

  1. Při volbách do zastupitelstev obcí bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince – průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (na adresu trvalého pobytu). Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní
  5. Případné II. Kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
  6. září 2022 od 14:00 do 22: hod a 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

Hlasovací lístky voliči obdrží ve dnech voleb ve volební místnosti.

V Ježovech 5.9.2022                    Ing. Pavel Křivohlavý, Ph.D.

                                                                           Starosta obce


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 09. 2022 20:07