Obec Ježovy
Obec Ježovy
Obec Ježovy

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcíVyvěšeno: 5. 9. 2022
Sejmuto: 6. 10. 2022

Starosta obce Ježovy podle ustanovení § 15 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

 

Oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022 od 1400 do 2200 hodin

v sobotu dne 24. září2022 od 800 do 1400 hodin

  1. Místem konání voleb:

Číslo volebního okrsku          Sídlo volebního okrsku

         1                                             Ježovy – budova obecního úřadu

                                  

  1. Při volbách do zastupitelstev obcí bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince – průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (na adresu trvalého pobytu). Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní

V Ježovech 5.9.2022                    Ing. Pavel Křivohlavý, Ph.D.

                                                                           Starosta obce


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 09. 2022 19:53